C.W. Chan & Co.

歡迎親臨 本事務所
在銅鑼灣地鐵站B出口,沿軒尼詩道靠右邊步行約4分鐘至395號,就是東區商業中心正門。

陳俊華律師事務所 專業團隊通訊錄

 
陳俊華律師
chanchunwa@cwchan.com.hk
莊寳瑛律師
irischong@cwchan.com.hk
李雪兒 見習律師
cherrylee@cwchan.com.hk
張侃 見習律師
michaelzhang@cwchan.com.hk
張彥蓓 律師助理
sakuracheung@cwchan.com.hk
高睿澄 律師助理
maryko@cwchan.com.hk
梁子健先生
calvinleung@cwchan.com.hk