C.W. Chan & Co.

联络 本事务所资讯

从铜锣湾地铁站B出口,沿轩尼诗道向西步行约4分钟至395号,在右旁就是东区商业中心正门。

陈俊华律师事务所 专业团队通讯簿

 
陈俊华律师
chanchunwa@cwchan.com.hk
庄寳瑛律师
irischong@cwchan.com.hk
李雪儿 见习律师
cherrylee@cwchan.com.hk
张侃 见习律师
michaelzhang@cwchan.com.hk
张彦蓓 律师助理
sakuracheung@cwchan.com.hk
高睿澄 律师助理
maryko@cwchan.com.hk
梁子健先生
calvinleung@cwchan.com.hk